Sponzoři

Mezi hlavní sponzory, kteří dlouhodobě spolupracují s projektem Ariel patří sportovní klub ZčL, firma Lesk, ICC Czech republic a klub Prodive, který se stará zejména o technickou stránku, jako je zapůjčení výstroje a zajištění potápěčských instruktorů.


Neobešli bychom se ani bez významné podpory Městského obvodu Plzeň 3, pořadatelů HRA.KU.LETA a Městského obvodu Plzeň 2.  Nesmíme opomenout ani mnoho jednotlivých sponzorů z řad našich přátel a společníků. Díky všem těmto lidem můžeme organizovat mnoho akcí pro tělesně postižené a umožnit jim proniknout do podvodního světa.


 

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.021 seconds, 2.77 MB
Application afterRoute: 0.025 seconds, 3.48 MB
Application afterDispatch: 0.043 seconds, 5.64 MB
Application afterRender: 0.068 seconds, 6.46 MB

Využití paměti

6838544

12 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'se54j65b56ohch5s7t8vom72b4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1601476440' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'se54j65b56ohch5s7t8vom72b4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'se54j65b56ohch5s7t8vom72b4','1601477340','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 47
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-09-30 14:49:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-09-30 14:49:00' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='47'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT a.*, l.venue, DAYOFMONTH(a.dates) AS created_day, YEAR(a.dates) AS created_year, MONTH(a.dates) AS created_month,c.id AS mcatid,c.catname,l.id AS mlocid,l.venue, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_eventlist_events AS a
    LEFT JOIN jos_eventlist_categories AS c
    ON c.id = a.catsid
    LEFT JOIN jos_eventlist_venues AS l
    ON l.id = a.locid
    WHERE a.published = 1
    AND c.access <= 0

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný